با توجه به اطلاع رسانی های مکرر در زمان انتخاب واحد و تاکید بر اینکه دانشجویان با معدل زیر 12 (دانشجویان مشروط) مجاز به اخذ بیش از 14 واحد نمی باشند ، لذا از انتخاب واحد دانشجویان زیر که خلاف قوانین آموزشی انتخاب واحد کردند دروس اضافی حذف گردید.

دانشجویان :

صادق بهار لویی -  محسن زارع - میلاد زربخشیان - سعید ساری - ثنا مزرعاوی - رسول مقدم

منبع : خدمات آموزشی مرکز لوله سازی اهوازحذف دروس دانشجویان مشروط
برچسب ها : دانشجویان ,واحد ,انتخاب واحد ,دانشجویان مشروط